رزمندگان شمال - چند رسانهhttp://www.razmandeshomal.com/f/9پایگاه اینترنتی رزمندگان شمالنمایشنامه صوتی برگرفته از وصیت‌نامه شهید علیزاده /سینا سینا عباسhttp://www.razmandeshomal.com/post/22527<img src=http://www.razmandeshomal.com/img/60/772545833.jpg>اثر منتشر شده نمایشنامه صوتی برگرفته از وصیت‌نامه شهید علیزاده تهیه شده توسط موسسه بوی‌خاک مازندران